Ασφάλεια προσωπικού ατυχήματος

όσα φέρνει η ώρα δεν τα φέρνει ο χρόνος …

Οι απρόβλεπτοι παράγοντες, που επιμελώς αποφεύγουμε να σκεφτούμε μπορούν να ανατρέψουν την καθημερινότητά μας πρόσκαιρά ή μόνιμα επιφέροντας περισσότερες υποχρεώσεις και έκτακτα έξοδα.

Η ασφάλιση προσωπικού ατυχήματος καλύπτει εσάς και την οικογένειά σας από τις συνέπειες που θα μπορούσε να επιφέρει στην υγεία και το εισόδημα σας ένα εργατικό ή τροχαίο ατύχημα σύμφωνα με το πρόγραμμα καλύψεων που εκ  των προτέρων θα επιλέξετε ώστε να λάβετε αντίστοιχες  παροχές όπως:

  • κάλυψη εισοδήματος /αποζημίωση σε περιπωση  μερικής  ανικανότηταςγια εργασία
  • κάλυψη εισοδήματος/αποζημίωση σε περίπτωση μόνιμης ολικής ανικανότητας  για εργασία
  • κάλυψη ιατροφαρμακευτικών εξόδων
  • κάλυψη νοσοκομειακών εξόδων
  • εξωνοσοκομειακής περίθαλψης
  • αποζημίωση σε περίπτωση θανάτου

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα μπορεί να συνδυαστεί με άλλα όπως είναι η προστασία μητρότητας, νοσοκομειακή περίθαλψη κ.λπ. αυξάνοντας  τα οφέλη και τις παρεχόμενες ασφαλιστικές υπηρεσίες πρόνοιας και φροντίδας.

Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας, καλώντας στο 2810 300 322 ή στείλτε μας e-mail στο info@actuspro.gr Θα χαρούμε να σας εξυπηρετήσουμε και να σας ενημερώσουμε!