Ασφάλιση επιχείρησης

Η ασφάλιση της επιχείρησής σας είναι μία ιδιαίτερα σημαντική υπόθεση που αφορά στην προστασία του κτιρίου, του εξοπλισμού και των εμπορευμάτων. Κάθε επιχείρηση είναι μοναδική, έχει τις δικές της ανάγκες και ιδιαιτερότητες. Ωστόσο ανεξάρτητα από το μέγεθός των επιχειρήσεων, την έδρα λειτουργίας, ή την επαγγελματική δραστηριότητα, η ανάγκη για ασφάλιση αποτελεί ένα κοινό παρονομαστή.

Τα προγράμματα ασφάλισης ανταποκρίνονται στις σύγχρονες επιχειρήσεις δημιουργώντας μία ασπίδα κυρίως οικονομικής προστασίας από τις συνέπειες φυσικών και μή κινδύνων  Το εύρος των καλύψεων είναι μεγάλο, και μπορείτε να επιλέξετε τον ιδανικότερο συνδυασμό , σύμφωνα με τις ανάγκες και την οικονομική σας δυνατότητα.

ΠΙΘΑΝΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ

  • φυσικά φαινόμενα (πλημμύρες, θύελλες, καταιγίδες, σεισμός κ.λπ.)
  • πυρκαγιά (από αμέλεια, βραχυκύκλωμα, έκρηξη)
  • κλοπή
  • αλλοίωσηεμπορευμάτων
  • κακόβουλες ενέργειες τρίτων (τρομακρατικές ενέργειεςκ.λπ.)