Λεξικό

Τι είναι Φροντίδα Ατυχήματος

Η Φροντίδα Ατυχήματος, είναι η υπηρεσία 24ωρης εξυπηρέτησης και Φροντίδας του οδηγού σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος ή ζημιάς που συμβεί στην Ελλάδα ή στην Ευρώπη.
Η υπηρεσία αυτή προσφέρει την άμεση πρόσβαση του ασφαλισμένου σε ένα σύνολο παροχών, απαλλάσσοντάς τον από όλες τις προκαταρκτικές διαδικασίες μετά από ένα τροχαίο ατύχημα ή ζημιά που θα επέλθει.
Η Φροντίδα Ατυχήματος ενεργοποιείται και μεταβαίνει στον τόπο συμβάντος παρέχοντας στον ασφαλισμένο τις υπηρεσίες της για όσο χρονικό διάστημα ισχύει η ασφάλιση του οχήματος αυτού.

 

https://encrypted-tbn1.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSr_gIXWnfRKspuCJtoUKrfkZNt2g4-xtw7cQ-SmHghue6NR9eaFFNWTYMb

 

Τι είναι η Νομική Προστασία

Η ασφαλιστική, με την υπηρεσία της Νομικής Προστασίας αναλαμβάνει να εκπροσωπήσει νομικά τον ασφαλιζόμενο, όταν υπάρχει αντιδικία με άλλον ασφαλιστικό φορέα, σε περίπτωση ατυχήματος.
Είναι μια υπηρεσία, που παρέχεται από τις περισσότερες ασφαλιστικές εταιρείες κι εκτός των άλλων
καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα για τη διεκδίκηση και υπεράσπιση των συμφερόντων του Ασφαλιζόμενου σε θέματα σχετικά με το αυτοκίνητό του, όλα τα δικαστικά έξοδα για τη διεκδίκηση της αποζημίωσης που δικαιούται ο Ασφαλιζόμενος από υλικές ζημιές του αυτοκινήτου του ή τα νοσήλια και την απώλεια εισοδήματός του, λόγω τραυματισμού του.
Επίσης καλύπτει όλα τα δικαστικά έξοδα για την υπεράσπιση του Ασφαλιζόμενου, αν κατηγορείται είτε για τροχαία παράβαση είτε για τραυματισμό ή θάνατο που προκάλεσε με το αυτοκίνητό του.

 

Τι είναι το Bonus Malus

Το bonus malus είναι ένα σύστημα που τηρούν οι ασφαλιστικές εταιρίες για να επιβραβεύουν τους οδηγούς που δεν προκαλούν ζημιές, δίνοντάς τους εκπτώσεις στα ασφάλιστρα των αυτοκινήτων. Αντίστοιχα επιβαρύνουν τους οδηγούς που κάνουν συχνές ζημιές. Το bonus malus δεν αυξάνεται αν υπάρχει στο συμβόλαιο η κάλυψη «Προστασία Bonus Malus» οπότε ουσιαστικά προστατεύεται η έκπτωση λόγω μη ζημιάς που έχει το συμβόλαιο ακόμη και αν προκληθεί ατύχημα.

 

Τι είναι η κάλυψη αστικής ευθύνης προς τρίτους

Η κάλυψη Αστικής Ευθύνης προς τρίτους, σύμφωνα με τον Αστικό Κώδικα, είναι η υποχρέωση ασφάλισης που έχει κάθε κάτοχος (ιδιοκτήτης ή οδηγός αυτοκινήτου), να αποκαταστήσει τις ζημιές (Σωματικές Βλάβες και Υλικές Ζημιές) που προκάλεσε σε Τρίτους παράνομα και με ευθύνη του από αμέλεια.