Ιστορική αναδρομή

και να πως ξεκίνησαν όλα…

Η ανάγκη του ανθρώπου να νιώθει ασφαλής και προστατευμένος από διάφορους κινδύνους υπήρχε ανέκαθεν και διατυπώνεται στην πορεία των χρόνων σε όλους τους πολιτισμούς και τις ιστορικές περιόδους.

Από την αρχαιότητα ακόμη παρουσιάζονται οι πρώτες μορφές ασφάλισης  για την προστασία της επιχειρηματικής δραστηριότητας στις χερσαίες μεταφορές στη Μεσοποταμία, ενώ ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον Μινωικό Πολιτισμό για την ανάγκη διασφάλισης του ναυτικού εμπορίου.

Αντίστοιχες όμως μορφές και πρακτικές ασφάλισης αναπτύσσονται,  προκειμένου να προσφέρουν στήριξη σε ομάδες ανθρώπων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες  με παροχές τροφίμων, χορηγήσεις επιδομάτων σε άπορους, μέριμνα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, επίδομα ανεργίας  και προστασίας  ορφανικών οικογενειών, καθώς και στην κάλυψη των εξόδων κηδείας ως θρησκευτική κοινωνική συνεισφορά.

Η ασφάλιση με την σύγχρονη πλεόν υπόσταση εμφανίζεται το 1966 όταν ξεσπάει στο Λονδίνο μια μεγάλη καταστροφική πυρκαγιά, οπότε και ανοίγει το πρώτο γραφείο ασφάλισης κτιρίων και κατοικιών. Αργότερα, πάλι στην Αγγλία, ιδρύεται η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία ζωής.

Στην Ελλάδα η πρώτη ασφαλιστική εταιρεία ιδρύεται στην Σύρο από τον Ιωάννη Καποδίστρια το 1828 και ονομάζεται «Η Ελλάς»

Ο θεσμός της ασφάλισης όλα αυτά τα χρόνια επιβεβαιώνει την σπουδαιότητά της ως κοινωνικό αγαθό, παρέχοντας προστασία έναντι των συνεπειών που προκαλούνται από απρόοπτα γεγονότα. Αντίστοιχα, η απουσία της επιφέρει μια σειρά κοινωνικών, οικονομικών και πολιτικών προβλημάτων εκτός αυτών που ο κάθε άνθρωπος ενδέχεται να αντιμετωπίσει σε προσωπικό επίπεδο. Η ασφάλιση έχει εξελιχθεί πλέον σε επιστήμη η οποία μελετά τον σύγχρονο άνθρωπο καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα ουσιαστικών υπηρεσιών, ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλισης του ατόμου αλλα και της επιχείρησης.