Οφέλη

Όμως γιατί να ασφαλιστώ; Θα δανειστούμε  τα λόγια του Sir Winston Churchill (Βρετανός πολιτικός, στρατιωτικός, δημοσιογράφος και συγγραφέας ) ο οποίος είχε πει  «…αν μπορούσα, θα έγραφα την λέξη ΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙΤΕ στην πόρτα κάθε σπιτιού και στο μέτωπο κάθε ανθρώπου γιατί είμαι πεπεισμένος ότι με τόσο μικρές θυσίες, προστατεύονται οικογένειες και περιουσίες, έναντι καταστροφών που διαφορετικά θα τις συνέθλιβαν για πάντα…»

Η ασφάλιση

  • Συμβάλει στην μείωση του αισθήματος ανασφάλειας και αβεβαιότητας για εμάς και την οικογένειά μας, ώστε να αντιμετωπίσουμε τις οικονομικές συνέπειες ενός μη ανατρέψιμου γεγονότος (ατύχημα, ασθένεια, υλική ζημιά, ευθύνη αποζημίωσης προς τρίτους)
  • Δημιουργεί μακροπρόθεσμα συνθήκες οικονομικής ανεξαρτησίας, στα πλαίσια της αποταμίευσης, διασφαλίζοντας τις σπουδές των παιδιών ή την συνταξιοδότησή μας
  • Παρέχει προστασία και ποιότητα ζωής σε προσωπικό και οικογενειακό επίπεδο με παροχές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ιατρικής περίθαλψης
  • Διασφαλίζει τα περιουσιακά στοιχεία και έσοδα μας, εφόσον προκύψει ανάγκη αποζημίωσης ατυχημάτων ή ασθενειών

Είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αντιληφθούμε ότι το αντίτιμο που καταβάλλεται για την παροχή κάθε ασφαλιστικής κάλυψης, είναι ιδιαίτερα χαμηλό, συγκριτικά με τις οικονομικές απαιτήσεις και απώλειες που ενδέχεται να υποστεί το άτομο ή μία επιχείρηση. Είναι χαρακτηριστική η πεποίθηση των περισσοτέρων Ελλήνων που θεωρούν τις ασφαλιστικές υπηρεσίες πολυτέλεια και όχι αναγκαιότητα. Ενώ για αρκετούς η ασφάλιση είναι μία έννοια που δεν κατανoούν εφόσον δεν έχουν υλοποιηθεί στο παρελθόν συντονισμένες ενέργειες ενημέρωσης από διάφορους φορείς και ασφαλιστικές εταιρείες, προκειμένου να κτίσουμε και να θεμελιώσουμε ασφαλιστική συνείδηση, άρα πρόνοια.

Αυτή την αποστολή έχουμε θέσει ως σκοπό στην ACTUS και σε αυτήν την ασφαλιστική συνείδηση επιδιώκουμε να ανταποκριθούμε.