Εταιρεία

ας κάνουμε τις συστάσεις …

Η ετερόρρυθμος εταιρεία ΑCTUSpro είναι η εξέλιξη της ατομικής επιχείρησης με διακριτικό τίτλο «Διαμεσολάβηση» η οποία δραστηριοποιείται στον ασφαλιστικό κλάδο από το 1995. Τα τελευταία χρόνια λειτουργεί σε ιδιόκτητο γραφείο στο Ηράκλειο, με υποκαταστήματα στην Ανάληψη Χερσονήσου και στον Άγιο Νικόλαο, ενώ έχει δημιουργήσει ένα οργανωμένο δίκτυο συνεργατών σε όλη την Κρήτη.

Η εμπειρία όλων αυτών των χρόνων, η συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση, η πελατοκεντρική μας φιλοσοφία καθώς και η υψηλή ποιότητα συνεργασίας με 17 ασφαλιστικές εταιρείες, μας δίνουν την δυνατότητα και την ευελιξία να ανταποκρινόμαστε στις ξεχωριστές ανάγκες των πελατών μας, δίνοντας λύσεις μέσα από ένα εύρος ασφαλιστικών προϊόντων. Ο συνδυασμός των παραπάνω, καθώς και η στελέχωση του  ανθρώπινου δυναμικού, συνθέτουν την προστιθέμενη αξία στις υπηρεσίες μας.

Σκοπός και πρόκληση για εμάς είναι να σας παρέχουμε ολοκληρωμένη ενημέρωση και υπεύθυνη καθοδήγηση, χτίζοντας ασφαλιστική συνείδηση, ισχυρές σχέσεις εμπιστοσύνης και συνεργασίας  τόσο με ιδιώτες όσο και με επιχειρήσεις. Κάθε συνεργασία μαζί σας αποτελεί δέσμευση να εξασφαλίσουμε εσάς, την οικογένειά και κάθε περιουσιακό σας στοιχείο.

Είμαστε στην διάθεσή σας …