Νέα συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Personal Insurance

Από  1 Ιανουαρίου 2015 η ACTUSpro  εντάσσεται και επισήμως  στην οικογένεια της  Ελληνικής Ασφαλιστικής Εταιρείας Personal Insurance εκπρόσωπώντας την εταιρεία, σε επίπεδο  Περιφερειακής Διεύθυνσης .

Η PERSONAL INSURANCE  ως ασφαλιστική Εταιρία Γενικών Ασφαλίσεων, δραστηριοποιείται σε όλους τους Γενικούς κλάδους Ζημιών. Πρόκειται για μία διαρκώς αναπτυσσόμενη, αμιγώς Ελληνικών συμφερόντων επιχείρηση 3ης γενιάς, με  τεχνογνωσία και εμπειρία 70 ετών.

Η PERSONAL INSURANCE επιβεβαιώνει καθημερινά το όνομά της, προσφέροντας «προσωπικές» ευέλικτες ασφαλιστικές υπηρεσίες τόσο σε επίπεδο Συνεργατών όσο και ξεχωριστά σε κάθε Ασφαλισμένο της.  Με αίσθημα υπευθυνότητας, βασίζεται σε διακριτές και σημαντικές αξίες όπως η Διαφάνεια, η Συνέπεια και η Ειλικρίνεια, όπου πλέον αποτελούν για ολόκληρη την εταιρία απαραίτητη προϋπόθεση στην παροχή υπηρεσιών υψηλής ποιότητας.  Για την PERSONAL δεν υπάρχουν «μικροί» και «μεγάλοι» Πελάτες, αλλά Άνθρωποι, με συγκεκριμένες ανάγκες ασφάλισης και υποστήριξης, σε όλες τις φάσεις της ζωής τους. Όραμά της ήταν και παραμένει, η σταθερή και συνεχόμενη υγιής ανάπτυξη του μεγέθους της, διατηρώντας την υπάρχουσα αξιοπιστία της και ενισχύοντας τη δυναμική της παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στην παγκόσμια ασφαλιστική Αγορά.